Compli­ance

Som et resultat av selskapets stadige vekst internasjonalt og økende juridiske krav, har compliance blitt et stadig viktigere tema. Derfor har det blitt utviklet et eget compliance management-system for hele Oetkerkonsernet.

Innenfor dette systemets rammeverk har det blitt etablert en compliance-organisasjon med nøytrale og uavhengige kontaktpersoner.

Hvis det finnes noen indikasjon på et (potensielt) brudd på loven relatert til Henkell & Co. Gruppe, har du muligheten til å sende oss – fullstendig anonymt – en melding via Oetkerkonsernets hotline for compliance:

Send anonym melding

Eventuelt kan du sende en e-post direkte til compliance-organisasjonen.

Kontakt:
compliance@henkell-sektkellerei.de

Hvis du vil ta kontakt med Oetker Gruppen om denne saken, sender du e-post til:
compliance@oetker-group.com

Vi vil undersøke den rapporterte saken grundig, og iverksette tiltak om nødvendig.